Voor verwijzers

Praktijkinformatie

U kunt uw patiënt voor de meest voorkomende psychische klachten naar mijn praktijk voor Basis GGZ verwijzen. Hierbij kunt u denken aan stemmingsproblematiek, angstklachten, (enkelvoudig) trauma, overbelasting, zelfbeeldproblematiek en valkuilen in persoonlijke stijl die leiden tot (voorgenoemde) psychische klachten. Een specifiek aandachtsgebied in mijn praktijk is problematiek rondom zwangerschap, de bevalling en het ouderschap.

Qua therapie vormen kan uw patiënt in mijn praktijk terecht voor cognitieve gedragstherapie, inzicht gevende therapie, oplossingsgerichte therapie, EMDR, COMET (zelfbeeldtraining) en elementen van schematherapie. Ik werk ook veel met het KOP model.

De praktijk bestaat uit één hulpverlener en is een praktijk voor Basis GGZ. Hierin kan ik patiënten kortdurend behandelen. Heeft uw patiënt zeer ernstige, complexe klachten en/of is er sprake van crisis(gevoeligheid)? Dan is Basis GGZ niet geschikt en kunt u beter Specialistische GGZ betrekken. In de Basis GGZ kan ik geen voortdurende bereikbaarheid bieden. De praktijk is geopend op maandag, dinsdag en woensdag onder kantoortijd.

Gelukkig zijn veel patiënten zeer goed op weg geholpen met een Basis GGZ traject. Twijfelt u over een verwijzing? Neemt u dan gerust contact op via 06-29302196 of info@kirstendenoudenpsychologie.com en ik denk met u mee.

Verwijsdocument

Om voor vergoeding vanuit de basiszorgverzekering in aanmerking te komen, heeft uw patiënt een verwijsbrief nodig. Erkende verwijzers voor de Basis GGZ zijn de huisarts, bedrijfsarts, medisch specialist, SEH-arts, specialist ouderengeneeskunde en een arts voor verstandelijk gehandicapten. Voor verwijzingen vanuit een andere Basis GGZ instelling of praktijk of de Specialistische GGZ is een verwijsbrief van de betreffende regiebehandelaar voldoende en hoeft er geen extra verwijsbrief van de huisarts te komen. Noteert u op de verwijsbrief in ieder geval de volgende gegevens:

* Persoonsgegevens van uw patiënt
* Naar wie u verwijst (geaddresseerde)
* Het echelon waarvoor uw verwijst (Basis GGZ)
* Het vermoeden van een DSM classificatie
* Uw naam, functie en persoonlijke AGB code
* Uw (digitale) handtekening

U kunt uw verwijsbrief bij voorkeur digitaal toesturen via Zorgmail. Indien u van een andere beveiligde mailomgeving gebruik maakt kunt u uw verwijzing sturen naar info@kirstendenoudenpsychologie.com. Ook kunt u uw verwijzing mee geven aan uw patiënt of opsturen via post:

Kirsten den Ouden Psychologie
Rosestraat 123
3071 JP Rotterdam

Wachttijd

Op de pagina ‘Bereikbaarheid en aanmelden’ staat de laatste informatie over de wachttijd. U kunt hieronder klikken.