Tarieven & vergoeding – psycholoog in Rotterdam

Vergoeding psychische klachten in de Basis Geestelijke Gezondheidszorg

De meeste psychische klachten vallen onder vergoede zorg vanuit de basisverzekering. Er moet dan wel een verwijsbrief zijn van de huisarts en een vermoeden van een vergoede diagnose.

In de aanmeldfase hebben wij kosteloos kort contact via mail of telefoon zodat je een beetje kennis kunt maken met mij en ik in kan schatten of er inderdaad sprake zou kunnen zijn van vergoede problematiek. Hierop volgt een uitgebreider intake gesprek waarin ik dit verder met je uit werk.

Vanaf de intake zijn er kosten verbonden aan het traject die, wanneer er een verwijsbrief is, ongeacht de uitkomst van de intake, onder de dekking van de basisverzekering vallen. De kosten van de verdere behandelcontacten worden door de zorgverzekeraar vergoed wanneer in de intake inderdaad bevestigd kan worden dat er sprake is van problematiek die gedekt is vanuit de basisverzekering.

Ik heb contracten met zorgverzekeraars, wat betekent dat de kosten van een zorgtraject door mij worden ingediend bij de zorgverzekeraar en je daar zelf geen omkijken naar hebt. Een eventueel openstaand eigen risico valt wel onder jouw eigen kosten en wordt door je zorgverzekeraar bij jou in rekening gebracht. Het eigen risico geldt opnieuw voor ieder nieuw kalenderjaar waarin je (nog) in zorg bent.

Zorgverzekeraars waar ik een contract mee heb in 2024

  • DSW, Stad Holland en inTwente
  • ASR en Ditzo
  • Aevitae
  • Menzis, Anderzorg, HEMA en VinkVink
  • ONVZ, VvAA, Jaaah
  • Zorg en Zekerheid
  • ENO, Salland
  • Zilveren Kruis, Interpolis, FBTO, Achmea en De Friesland
  • VGZ, Univé, ZEKUR, IZZ, VGZbewuzt, MVJP, Zorgzaam, IZA en UMC
  • CZ, Nationale Nederlanden, Just en Ohra

Tarieven per type consult 2024

In het Zorgprestatiemodel wordt de tijd die ik als zorgverlener besteed geregistreerd met zogenaamde prestaties. Dit zijn de consulten (face to face, telefonisch, digitaal) en eventuele overige werkzaamheden, zoals intercollegiaal overleg. De tarieven zijn afhankelijk van de setting waarin de zorg verleend wordt (instelling/vrijgevestigde praktijk/kliniek etc), beroep van de behandelaar, consulttype (diagnostiek/behandeling) en tijdsduur.

Hieronder vind je een overzicht van de prestaties zoals die voor kunnen komen in mijn praktijk en de daarbij horende maximum tarieven voor 2024 zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. Deze zijn ook te vinden in de tarievenzoeker. Over deze tarieven hoeft geen BTW betaald te worden. De kosten die ik factureer aan de zorgverzekeraar waar ik contracten mee heb zijn nooit hoger dan onderstaande tarieven en liggen in werkelijkheid meestal iets lager door de afspraken tussen mij en de zorgverzekeraar.

(op mobiel tabel zijwaarts schuiven)

Prestatie code Setting Beroeps-categorie Consulttype Tijdsduur Financierings-stroom Tarief (EUR)
Co0042 Ambulant – kwaliteits-statuut sectie II GZ-psycholoog Diagnostiek vanaf 5 min GGZ 39,98
Co0107 Ambulant – kwaliteits-statuut sectie II GZ-psycholoog Behandeling vanaf 5 min GGZ 31,48
Co0172 Ambulant – kwaliteits-statuut sectie II GZ-psycholoog Diagnostiek vanaf 15 min GGZ 68,88
Co0237 Ambulant – kwaliteits-statuut sectie II GZ-psycholoog Behandeling vanaf 15 min GGZ 56,19
Co0302 Ambulant – kwaliteits-statuut sectie II GZ-psycholoog Diagnostiek vanaf 30 min GGZ 114,20
Co0367 Ambulant – kwaliteits-statuut sectie II GZ-psycholoog Behandeling vanaf 30 min GGZ 95,67
Co0432 Ambulant – kwaliteits-statuut sectie II GZ-psycholoog Diagnostiek vanaf 45 min GGZ 159,70
Co0497 Ambulant – kwaliteits-statuut sectie II GZ-psycholoog Behandeling vanaf 45 min GGZ 135,89
Co0562 Ambulant – kwaliteits-statuut sectie II GZ-psycholoog Diagnostiek vanaf 60 min GGZ 183,44
Co0627 Ambulant – kwaliteits-statuut sectie II GZ-psycholoog Behandeling vanaf 60 min GGZ 161,46
Co0692 Ambulant – kwaliteits-statuut sectie II GZ-psycholoog Diagnostiek vanaf 75 min GGZ 223,48
Co0757 Ambulant – kwaliteits-statuut sectie II GZ-psycholoog Behandeling vanaf 75 min GGZ 198,72
Co0822 Ambulant – kwaliteits-statuut sectie II GZ-psycholoog Diagnostiek vanaf 90 min GGZ 274,01
Co0887 Ambulant – kwaliteits-statuut sectie II GZ-psycholoog Behandeling vanaf 90 min GGZ 242,76
Co0952 Ambulant – kwaliteits-statuut sectie II GZ-psycholoog Diagnostiek vanaf 120 min GGZ 380,13
Co1017 Ambulant – kwaliteits-statuut sectie II GZ-psycholoog Behandeling vanaf 120 min GGZ 346,41
OV0007 Ambulant – kwaliteits-statuut sectie II GZ-psycholoog Intercollegiaal overleg kort vanaf 5 min GGZ 25,05
OV0008 Ambulant – kwaliteits-statuut sectie II GZ-psycholoog Intercollegiaal overleg lang vanaf 15 min GGZ 76,35

Tarief niet vergoede zorg

Als er wel sprake is van een diagnose die echter niet valt onder vergoede zorg (bijvoorbeeld aanpassingsproblematiek) dan betaal je per consult van 60 minuten (waarvan 45 minuten gesprek en 15 minuten voorbereiding en administratie) een tarief van € 131,82.

Dit is een voor 2024 door de NZa vastgesteld tarief voor niet vergoede zorg (Niet-basispakketzorg consult) en ook deze zorg is vrijgesteld van BTW.

De factuur betaal je per sessie en hiervoor geldt een betaaltermijn van 14 dagen. In sommige gevallen is (gedeeltelijke) vergoeding mogelijk vanuit een aanvullende verzekering. Informeer hiervoor bij je verzekeraar.

Tarief coaching

Het tarief voor coaching bedraagt € 120,- per uur, echter deze werkzaamheden zijn niet vrijgesteld van BTW. Je betaalt hiernaast dan nog 21% BTW.

De factuur voor coaching betaal je per sessie en hiervoor geldt een betaaltermijn van 14 dagen. Coaching valt niet onder door de zorgverzekeraar vergoede zorg.

Kosten te laat geannuleerde of gemiste afspraak

Het kan natuurlijk eens voor komen dat een afspraak toch niet uit komt. Verzetten of annuleren tot 24 uur van te voren is geen probleem en kosteloos. Voor afspraken die binnen deze tijd verzet, geannuleerd of gemist worden, los van de reden van af zeggen, geldt een tarief van EUR 50,- ter compensatie van de onkosten die de praktijk hier aan maakt. Let op: de zorgverzekering dekt de kosten van een gemiste afspraak niet, je dient deze kosten zelf te betalen.

Kun of wil je onverhoopt niet op locatie komen (bijvoorbeeld wegens ziekte), is de afzegtermijn van 24 uur vóór de afspraak verstreken, maar wil je wél contact? Dan kun je je afspraak om laten zeten naar bel- of beeldbelcontact. Ik kan dan de voor jou gereserveerde tijd besteden en dan is het bovengenoemde tarief uiteraard niet van toepassing.