Behandeling in de Basis Geestelijke Gezondheidszorg

 • Aanmelden

 • Intake

 • Behandeling

Voor wie?

Volwassenen vanaf 18 jaar kunnen bij mij terecht voor behandeling van psychische stoornissen die gekenmerkt worden door onder andere:

 • Stemmingsklachten
 • Angst, spanning en dwang
 • (Enkelvoudig) trauma
 • Overbelasting
 • Klachten rondom zwangerschap, bevalling en het ouderschap
 • Klachten als gevolg van persoonlijke valkuilen

Misschien ervaar je klachten die hierboven niet vermeld staan. Tijdens een vrijblijvend telefonisch aanmeldgesprek kan ik altijd met je meedenken of ik de juiste behandelaar ben voor jou. In mijn behandelingen verwerk ik op maat elementen uit de cognitieve-gedragstherapie, inzichtgevende therapie en oplossingsgerichte therapie. Daarnaast werk ik met EMDR en elementen uit schematherapie.

Basis Geestelijke Gezondheidszorg is niet geschikt als je heel ernstige, complexe of crisisgevoelige problematiek hebt waarvoor intensieve, langdurige en meer specialistische behandeling nodig is. In dat geval is Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg misschien passender.

Behandelgesprekken vinden plaats in mijn praktijk aan de Rosestraat 123 te Rotterdam Zuid. Afspraken kunnen plaatsvinden op maandag, dinsdag of woensdag overdag.

Aanmeldfase

Nadat je je via mail of telefoon hebt aangemeld, plannen wij een telefonisch aanmeldgesprek waarin ik in grote lijnen je klachten met je door neem. Dit dient om een inschatting te maken of ik de juiste hulpverlener voor je ben. Indien dit de verwachting is, dan plannen we een persoonlijk intake gesprek. Aan het aanmeldgesprek zijn geen kosten verbonden.

Intake fase

Een intake bestaat uit 1-2 gesprekken op locatie in Rotterdam Zuid. Hierin bekijken we of er sprake is van vergoede zorg en maak ik samen met jou op basis van jouw klachten en doel een inschatting van wat er nodig is qua duur en soort behandeling. Eventueel maken we gebruik van een vragenlijst waarmee we op een later moment ook het effect van de behandeling kunnen evalueren.

Afhankelijk van jouw doelstelling en de aard van de problematiek kiezen we een zorgprestatie die we vastleggen in een behandelplan, waarover hieronder meer.

Behandelfase

De Basis Geestelijke Gezondheidszorg kent vier verschillende zorgprestaties afhankelijk van de zorgzwaarte en de zorgvraag van de cliënt, waaraan een indicatief behandelminutenpakket is gekoppeld. De tijdsbesteding is gebaseerd op zowel de tijd voor de afspraken als tijd besteed aan administratieve handelingen die bij een intake of behandeling horen. Het hieronder genoemde aantal sessies is om die reden een benadering en afhankelijk van de indeling van de werkzaamheden.

 • Basis GGZ Kort: Voor de lichte, enkelvoudige maar persisterende stoornissen met een laag risico. Hiervoor geldt een gemiddelde tijdsbesteding van 295 minuten (ter indicatie: 3-4 gesprekken na intake).
 • Basis GGZ Middel: Voor stoornissen met matige ernst, een enkelvoudig of laag complex beeld en laag tot matig risico. Hiervoor geldt een gemiddelde tijdsbesteding van 495 minuten (ter indicatie: 6 gesprekken na intake)
 • Basis GGZ intensief: Voor wat zwaardere klachten, enkelvoudig of laag complex van aard en met een laag tot matig risico. Hiervoor geldt een gemiddelde tijdsbesteding van 750 minuten (ter indicatie: 9 sessies na intake)
 • Onvolledig behandeltraject: Voor cliënten die naar de Basis Geestelijke Gezondheidszorg zijn verwezen, bij wie na intake wordt besloten geen behandeling te starten. Hieronder vallen dus de kosten voor een intake met een gemiddelde tijdsbesteding van 120 minuten.

De geleverde zorg wordt gedeclareerd middels (een van de) vier bovengenoemde prestaties met een vastgesteld tarief. Zie voor meer informatie hierover de pagina over tarieven en vergoeding.

Tijdens de behandeling evalueren we regelmatig of je tevreden bent met hoe het proces loopt. Mijn persoonlijke overtuiging is dat het vaak niet nodig is door te behandelen tot de klachten helemaal weg zijn. Zodra jij het idee hebt dat je voldoende vooruit bent gekomen om met de inzichten en vaardigheden weer zelfstandig verder te kunnen, hebben wij ons doel bereikt. We weten immers: “Behandeling(seffect) stopt niet na de laatste sessie”.

Kwaliteit

Ik ben aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP).
Dit is een beroepsvereniging die toe ziet op de kwaliteit van zorg in de vrijgevestigde sector.

Deze kwaliteit wordt onder andere gewaarborgd door visitatie en intervisie. Hoe ik verder de kwaliteit in mijn praktijk heb geregeld staat vermeld in mijn kwaliteitsstatuut.

Verloopt iets niet naar wens of ben je juist tevreden?

Laten we er niet van uit gaan, maar het kan wel eens voorkomen dat het contact niet geheel naar wens verloopt.
Als dat het geval is, hoop ik daar in eerste instantie samen met jou uit te komen. Ik sta open voor feedback!

Mochten wij er samen niet uit komen, dan kun je contact opnemen met de klachten- en geschillencommissie van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP).

Mocht je juist iets leuks willen vermelden over hoe je het contact met mij hebt ervaren, help mij en andere patiënten die op zoek zijn naar een hulpverlener dan door een review te schrijven op Zorgkaart Nederland.

Wil je meer weten?