Tarieven en vergoeding

Vergoeding psychische klachten in de Basis Geestelijke Gezondheidszorg

De meeste psychische klachten vallen onder vergoede zorg vanuit de basisverzekering. Er moet dan wel een verwijsbrief zijn van de huisarts en een vermoeden van een vergoede diagnose. In een kosteloos telefonisch aanmeldgesprek waarin ik wat screenende vragen stel en je een beetje kennis kunt maken met mij, maak ik eveneens een inschatting of er inderdaad sprake zou kunnen zijn van vergoede problematiek.

Hierop volgt een uitgebreider intake gesprek waarin ik dit verder met je uit werk. Vanaf de intake zijn er kosten verbonden aan het traject die, wanneer er een verwijsbrief is, ongeacht de uitkomst van de intake vergoed worden. De kosten van de verdere behandelcontacten worden vergoed wanneer in de intake bevestigd kan worden dat er sprake is van vergoede problematiek. De kosten voor het traject liggen nooit hoger dan de maximum tarieven die onder “Tarieven en vergoeding bij andere verzekeraars” hieronder staan weer gegeven. Wanneer je verzekerd bent bij één van onderstaande zorgverzekeraars dan worden de kosten aan de zorgverzekeraar gefactureerd en hoef je niets voor te schieten. Houd hierbij wel rekening met een eventueel nog openstaand eigen risico.

– DSW, Stad Holland en inTwente
– ASR, De Amersfoortse en Ditzo
– CZ, Just, Nationale Nederlanden en Ohra
– VGZ, Univé, SZVK, Zekur, Zorgzaam Verzekerd, Promovendum, National Academic,
Besured, IZZ, Bewuzt, MVJP, IZA en UMC
– Aevitae
– Menzis, Anderzorg en HEMA
– ONVZ, VvAA, Jaaah en PNOzorg
– Zorg en Zekerheid
– ENO, Salland Zorgverzekeringen, HollandZorg en ZorgDirect
– Zilveren Kruis, One Underwriting, Pro Life, Achmea, FBTO, Interpolis en De Friesland

Als uit de telefonisch aanmelding en/of de intake blijkt dat er geen sprake is van vergoede problematiek, maar je wilt wel behandeling starten, dan kun je overwegen om je behandeling zelf te betalen. Zie hiervoor de informatie lager op deze pagina “Tarief niet vergoede zorg” en “Tarief coaching en scholing”.

Tarieven en vergoeding bij andere verzekeraars

Als je verzekerd bent bij een andere verzekeraar dan de hierboven genoemde, dan heb je nog steeds recht op vergoeding vanuit de basisverzekering, echter schiet je de kosten van de behandeling eerst zelf voor. Je kunt de factuur na afloop van de behandeling indienen bij je zorgverzekering en krijgt dan afhankelijk van je polis tussen de 60 en 100% terug (vergoeding op natura of restitutie basis). In alle gevallen geldt wel een eigen risico.

De Basis Geestelijke Gezondheidszorg kent verschillende zorgprestaties afhankelijk van de zorgzwaarte en zorgvraag van de cliënt, waaraan een indicatief behandelminutenpakket is gekoppeld. De tijdsbesteding is gebaseerd op zowel de tijd voor de afspraken als tijd besteed aan administratieve handelingen die bij een zorgtraject horen. De geleverde zorg wordt gedeclareerd middels (een van deze) prestaties met een vaststaand maximum tarief voor het gehele traject (dus niet per sessie) dat is vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Deze zorg is vrijgesteld van BTW. Hieronder vind je de tarieven voor 2021.

  • Basis GGZ Kort: Voor de lichte, enkelvoudige maar persisterende stoornissen met een laag risico. Hiervoor geldt een gemiddelde tijdsbesteding van 295 minuten (ter indicatie: 3-4 gesprekken na intake). € 522,13
  • Basis GGZ Middel: Voor stoornissen met matige ernst, een enkelvoudig of laag complex beeld en laag tot matig risico. Hiervoor geldt een gemiddelde tijdsbesteding van 495 minuten (ter indicatie: 6 gesprekken na intake) € 885,01
  • Basis GGZ intensief: Voor wat zwaardere klachten, enkelvoudig of laag complex van aard en met een laag tot matig risico. Hiervoor geldt een gemiddelde tijdsbesteding van 750 minuten (ter indicatie: 9 sessies na intake) € 1434,96
  • Onvolledig behandeltraject: Voor cliënten die naar de Basis Geestelijke Gezondheidszorg zijn verwezen, bij wie na intake wordt besloten geen behandeling te starten. Hieronder vallen dus de kosten voor een intake met een gemiddelde tijdsbesteding van 120 minuten. € 228,04

De korte trajecten Basis ggz Kort en Onvolledig behandeltraject breng ik in rekening na afloop van de behandeling. Voor de iets langere trajecten Basis ggz middel en Basis ggz Intensief stuur ik halverwege het traject een voorschotfactuur van 50% en na afloop van de behandeling ontvang je de restantfactuur. Voor de facturen geldt een betaaltermijn van 14 dagen.

Meer informatie over de contractvrije psycholoog vind je op http://www.contractvrijepsycholoog.nl .

Tarief niet vergoede zorg

Als er wel sprake is van een diagnose die echter niet valt onder vergoede zorg (bijvoorbeeld aanpassingsproblematiek) dan betaal je per consult van 60 minuten (waarvan 45 minuten gesprek en 15 minuten voorbereiding en administratie) een tarief van € 114,41. Dit is een voor 2021 door de NZa vastgesteld tarief voor niet vergoede zorg (Onverzekerd Product, OVP) en ook deze zorg is vrijgesteld van BTW. De factuur betaal je per sessie en hiervoor geldt een betaaltermijn van 14 dagen. In sommige gevallen is (gedeeltelijke) vergoeding mogelijk vanuit een aanvullende verzekering. Informeer hiervoor bij je verzekeraar.

Tarief coaching en scholing

Het tarief voor coaching en scholing bedraagt € 110,00 per uur, echter deze werkzaamheden zijn niet vrijgesteld van BTW. Je betaalt hiernaast nog 21% BTW. De factuur voor coaching betaal je per sessie en hiervoor geldt een betaaltermijn van 14 dagen. Coaching en scholing vallen niet onder door de zorgverzekeraar vergoede zorg.

Kosten te laat geannuleerde of gemiste afspraak

Het kan natuurlijk eens voor komen dat een afspraak toch niet uit komt. Verzetten of annuleren tot 24 uur van te voren is geen probleem en kosteloos. Voor afspraken die binnen deze tijd verzet of geannuleerd worden om gangbare redenen (ook bij overmacht zoals ziekte) ben ik helaas genoodzaakt een wegblijftarief van EUR 50,- in rekening brengen. Juist gangbare afzeggingen zijn wegens tijdverlies en omzetderving voor een praktijk moeilijk op te vangen aangezien deze regelmatig voor komen, graag je begrip hiervoor. In zeer uitzonderlijke omstandigheden kan hiervan op basis van coulance afgeweken worden.

Kun of wil je onverhoopt niet op locatie komen (bijvoorbeeld wegens ziekte), is de afzegtermijn van 24 uur vóór de afspraak verstreken maar wil je wél contact? Dan kun je je afspraak om laten zeten naar bel- of beeldbelcontact. Ik kan dan de voor jou gereserveerde tijd besteden en dan is het wegblijftarief uiteraard niet van toepassing.

Denk je er over na om je aan te melden?