Tarieven en vergoeding 2022

Vergoeding psychische klachten in de Basis Geestelijke Gezondheidszorg

De meeste psychische klachten vallen onder vergoede zorg vanuit de basisverzekering. Er moet dan wel een verwijsbrief zijn van de huisarts en een vermoeden van een vergoede diagnose. In een kosteloos telefonisch aanmeldgesprek waarin ik wat screenende vragen stel en je een beetje kennis kunt maken met mij, maak ik eveneens een inschatting of er inderdaad sprake zou kunnen zijn van vergoede problematiek. Hierop volgt een uitgebreider intake gesprek waarin ik dit verder met je uit werk.

Vanaf de intake zijn er kosten verbonden aan het traject die, wanneer er een verwijsbrief is, ongeacht de uitkomst van de intake, voor vergoeding door de zorgverzekeraar in aanmerking komen. De kosten van de verdere behandelcontacten worden door de zorgverzekeraar vergoed wanneer in de intake inderdaad bevestigd kan worden dat er sprake is van problematiek die gedekt is vanuit de basisverzekering.

Ik heb met de meeste zorgverzekeraars een contract (gecontracteerde zorg), wat betekent dat de kosten van een zorgtraject door mij worden ingediend bij de zorgverzekeraar en je daar zelf geen omkijken naar hebt. Een eventueel openstaand eigen risico valt wel onder jouw eigen kosten en wordt door je zorgverzekeraar bij jou in rekening gebracht. Het eigen risico geldt opnieuw voor ieder nieuw kalenderjaar waarin je (nog) in zorg bent.

Zorgverzekeraars waar ik een contract mee heb voor 2022:
– DSW, Stad Holland en inTwente
– ASR en Ditzo
– Aevitae
– Menzis, Anderzorg en HEMA
– ONVZ, VvAA, Jaaah en PNOzorg
– Zorg en Zekerheid
– ENO, Salland Zorgverzekeringen en ZorgDirect
– Zilveren Kruis, One Underwriting, Pro Life, FBTO, Interpolis en De Friesland
– VGZ, IZZ, Bewuzt, MVJP, Zorgzaam Verzekerd, IZA, UMC, Univé, ZEKUR
– CZ, Nationale Nederlanden en Ohra

Ben je verzekerd bij een verzekeraar waar ik geen contract mee heb? Dan heb je nog steeds recht op (gedeeltelijk) vergoeding uit de basiszorgverzekering, maar dien je facturen zelf voor te schieten aan mij en zelf in te dienen bij je zorgverzekeraar. Voor het precieze vergoedingspercentage waar je dan achteraf recht op hebt kun je je zorgverzekeraar raadplegen. LET OP: Vaak kan het vergoedingspercentage dan (ruim) onder de 100% liggen. Je bent ook bij een lagere vergoeding zelf verantwoordelijk voor de volledige betaling van de zorgkosten aan mij. Je ontvangt dan van mij een maandelijkse factuur met een betaaltermijn van 14 dagen.

Tarieven per type consult

Met ingang van 2022 treedt het Zorgprestatiemodel in werking voor de bekostiging van Geestelijke Gezondheidszorg. In dit model wordt er niet meer vergoed op basis van trajecten zoals tot en met 2021 het geval was, maar op basis van losse consulten die direct te herleiden zijn naar de datum van het contact of de handeling. De tarieven zijn afhankelijk van de setting waarin de zorg verleend wordt (instelling/vrijgevestigde praktijk/kliniek etc), beroep van de behandelaar, consulttype (diagnostiek/behandeling) en tijdsduur.

Hieronder vind je een overzicht van de meest voorkomende type consulten in mijn praktijk en de daarbij horende maximum tarieven zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. Over deze tarieven hoeft geen BTW betaald te worden. De kosten die ik factureer aan de zorgverzekeraar waar ik contracten mee heb zijn nooit hoger dan onderstaande tarieven en liggen in werkelijkheid meestal iets lager door de afspraken tussen mij en de zorgverzekeraar. Wanneer je verzekerd bent bij een verzekeraar waar ik geen contract mee heb, gelden onderstaande tarieven en kun je voor het vergoedingspercentage je verzekeraar raadplegen (let op: je dient dan de kosten zelf voor te schieten en krijgt dan mogelijk niet het volledige bedrag vergoed).

Op de website van het Zorgprestatiemodel vind je de tarievenzoeker met het totale overzicht van tarieven voor geestelijke gezondheidszorg, waaronder ook de tarieven voor overige verrichtingen zoals intercollegiaal overleg. Voor een correct overzicht van de kosten die horen bij mijn praktijk kies je in de tarievenzoeker de setting Ambulant-kwaliteitsstatuut sectie II, beroepscategorie Gezondheidszorgpsycholoog en financieringsstroom GGZ.

Prestatie codeSettingBeroeps-categorieConsulttypeTijdsduurFinancierings-stroomTarief (EUR)
Co0042Ambulant – kwaliteits-statuut sectie IIGZ-psycholoogDiagnostiekvanaf 5 minGGZ35,56
Co0107Ambulant – kwaliteits-statuut sectie IIGZ-psycholoogBehandelingvanaf 5 minGGZ27,91
Co0172Ambulant – kwaliteits-statuut sectie IIGZ-psycholoogDiagnostiekvanaf 15 minGGZ61,31
Co0237Ambulant – kwaliteits-statuut sectie IIGZ-psycholoogBehandelingvanaf 15 minGGZ49,89
Co0302Ambulant – kwaliteits-statuut sectie IIGZ-psycholoogDiagnostiekvanaf 30 minGGZ101,78
Co0367Ambulant – kwaliteits-statuut sectie IIGZ-psycholoogBehandelingvanaf 30 minGGZ85,16
Co0432Ambulant – kwaliteits-statuut sectie IIGZ-psycholoogDiagnostiekvanaf 45 minGGZ142,31
Co0497Ambulant – kwaliteits-statuut sectie IIGZ-psycholoogBehandelingvanaf 45 minGGZ120,99
Co0562Ambulant – kwaliteits-statuut sectie IIGZ-psycholoogDiagnostiekvanaf 60 minGGZ163,37
Co0627Ambulant – kwaliteits-statuut sectie IIGZ-psycholoogBehandelingvanaf 60 minGGZ143,71
Co0692Ambulant – kwaliteits-statuut sectie IIGZ-psycholoogDiagnostiekvanaf 75 minGGZ199,03
Co0757Ambulant – kwaliteits-statuut sectie IIGZ-psycholoogBehandelingvanaf 75 minGGZ176,88
Co0822Ambulant – kwaliteits-statuut sectie IIGZ-psycholoogDiagnostiekvanaf 90 minGGZ244,07
Co0887Ambulant – kwaliteits-statuut sectie IIGZ-psycholoogBehandelingvanaf 90 minGGZ216,11
Co0952Ambulant – kwaliteits-statuut sectie IIGZ-psycholoogDiagnostiekvanaf 120 minGGZ351,55
Co1017Ambulant – kwaliteits-statuut sectie IIGZ-psycholoogBehandelingvanaf 120 minGGZ317,73

Wil je terug kunnen lezen hoe de bekostiging werkte tot en met 2021, in de oude structuur? Klik dan hier:

Tarief niet vergoede zorg

Als er wel sprake is van een diagnose die echter niet valt onder vergoede zorg (bijvoorbeeld aanpassingsproblematiek) dan betaal je per consult van 60 minuten (waarvan 45 minuten gesprek en 15 minuten voorbereiding en administratie) een tarief van € 117,33. Dit is een voor 2022 door de NZa vastgesteld tarief voor niet vergoede zorg (Niet-basispakketzorg consult) en ook deze zorg is vrijgesteld van BTW. De factuur betaal je per sessie en hiervoor geldt een betaaltermijn van 14 dagen. In sommige gevallen is (gedeeltelijke) vergoeding mogelijk vanuit een aanvullende verzekering. Informeer hiervoor bij je verzekeraar.

Tarief coaching en scholing

Het tarief voor coaching en scholing bedraagt € 110,00 per uur, echter deze werkzaamheden zijn niet vrijgesteld van BTW. Je betaalt hiernaast nog 21% BTW. De factuur voor coaching betaal je per sessie en hiervoor geldt een betaaltermijn van 14 dagen. Coaching en scholing vallen niet onder door de zorgverzekeraar vergoede zorg.

Kosten te laat geannuleerde of gemiste afspraak

Het kan natuurlijk eens voor komen dat een afspraak toch niet uit komt. Verzetten of annuleren tot 24 uur van te voren is geen probleem en kosteloos. Voor afspraken die binnen deze tijd verzet of geannuleerd worden om gangbare redenen (ook bij overmacht zoals ziekte) ben ik helaas genoodzaakt een wegblijftarief van EUR 50,- in rekening brengen. Juist gangbare afzeggingen zijn wegens tijdverlies en omzetderving voor een praktijk moeilijk op te vangen aangezien deze regelmatig voor komen, graag je begrip hiervoor. In zeer uitzonderlijke omstandigheden kan hiervan op basis van coulance afgeweken worden.

Kun of wil je onverhoopt niet op locatie komen (bijvoorbeeld wegens ziekte), is de afzegtermijn van 24 uur vóór de afspraak verstreken maar wil je wél contact? Dan kun je je afspraak om laten zeten naar bel- of beeldbelcontact. Ik kan dan de voor jou gereserveerde tijd besteden en dan is het wegblijftarief uiteraard niet van toepassing.

Denk je er over na om je aan te melden?